Visie
Werkwijze

"Kijken naar de essentie"

 Visie
Ik geloof in het vermogen van mensen om hun eigen oplossingen te vinden. In mijn beleving werkt dit beter dan de van buitenaf aangedragen oplossingen. Ik ga uit van de eigen autonomie van mensen. Mijn taak hierbij is het scheppen van helderheid in iemands situatie en het aanbieden van opties vanuit mijn juridische expertise.  

Werkwijze
De grondslag van mijn werkwijze is dat ik een omgeving aanbied waarin mensen zich veilig kunnen voelen. Binnen deze setting wordt er geluisterd en kan iemand zich openstellen. Samen kijken we naar de situatie en maken we helder wat er speelt. Hierbij richt ik mij tot de essentie: Wat is er echt aan de hand? Wat houdt u echt bezig? Welke wens heeft u? Zodra deze essentie duidelijk is, denk ik met u na over oplossingen. Hierbij kijk ik vanuit een juridisch kader naar wat er mogelijk en haalbaar is. Ik ga strategisch, praktisch en realistisch te werk. Het doel is altijd om een uitweg te vinden voor de situatie zodat ieder weer verder kan. 

Kinderen
Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en zitten helaas soms gevangen in de strijd tussen ouders. Het is erg belangrijk dat hun stem gehoord wordt.