Herma Renon advocaat Assen Herma Renon Advocaat Assen

Ervaring

"De oplossing is er al, ik help hem te vinden"

Opleiding/loopbaan
Notarieel en Nederlands recht  Rijksuniversiteit Groningen. 
Specialisatie advocaat-mediator Nederlandse Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingmediators (vFAS) 
Gecertificeerd Bijzondere Curator ex artikel 1:212 BW en 1:250 BW
Advocaat-medewerker 1991 - 2000
Advocaat-partner Bierens en van Boven 2000 - 2012
Advocaat-eigenaar 2012 - heden 

Werk-gerelateerd 
Lid Raad van Toezicht ASKA
Lid van de Nederlandse Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidings-mediators (vFAS) 
Lid Raad Van Discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden
Bijzondere curator ex artikel 1:212 BW en 1:250 BW 

Aangesloten bij
Nederlandse Orde van Advocaten www.advocatenorde.nl
Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) www.verenigingfas.nl 
Stichting Bijzonder Curatoren Nederland (Stichting BCN) www.stichtingbcn.nl
Lid O4 advocaten https.//o-4.nl 

Juridische dienstverlening 
1. Bijstand in alle voorkomende familiezaken:
a. Beëindiging relaties: samenleving, echtscheiding, geregistreerd partner-schap
b. Conflicten met betrekking tot de kinderen: gezag, contact-/zorgregeling, hoofdverblijfplaats, ouderschapsplan 
c. Conflicten over inkomen en vermogen: alimentatie, boedelverdeling bij gemeenschap van goederen, afwikkeling huwelijkse voorwaarden 

2. Mediation: door bemiddeling van de onafhankelijke mediator lossen partijen hun conflicten zelf op. Het voordeel van mediation is de snelheid, de diepgang (naast zakelijke aspecten komen ook emotionele aan de orde), dat de relatie behouden blijft en dat partijen zelf de regie houden 

3. Bijzondere curator: deze geeft de stem van het kind weer wanneer de ouders daar door een belangenconflict in een procedure bij de rechtbank onvoldoende oog voor hebben